Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

С течение на времето ККК Дизайн, като дъщерно дружество на ККК Комерс, установи трайни партньорски отношения с много компании, които спомагат нашия екип да предоставя съдействие на клиентите си в много и различни области. Често резултатът от работата на ККК Дизайн не се ограничава с високото качество на предлаганите от фирмата продукти и услуги, но и с това, че, благодарение на всеотдайността и професионализма на нашия екип, ние изграждаме мостове между отделните си партньори, които допринасят са развитието и разширяването на техните сфери на дейност и издигат профила на въпросните компании на различно ниво.

Ето и някои от нашите партньори, които от години развиват повече от успешен бизнес в своите сфери: